Apie mokyklą-darželį ,,Ąžuoliukas”


 

 

MES TEIKIAME

 • Pradinį išsilavinimą pagal valstybinius standartus.
 • Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PAKOPA – 2018-2019 M.M.

 • Į STEAM gebėjimus orientuotas ugdymas.
 • Dailinio, muzikinio, kūno kultūros ugdymo valandėlės; anglų kalbos mokymai per žaidimus vaikams nuo 5 metų amžiaus; vaikų jogos užsiėmimai priešmokyklinio amžiaus vaikams; robotikos užsiėmimai 4- 7 m. amžiaus  vaikams; judesio korekcijos specialisto paslaugos; finansinio raštingumo ugdymas vaikams nuo 4 metų amžiaus; personalizuotas ugdymo modelis vaikams nuo 5 metų amžiaus.
 • Individualios ir grupinės logopedinės pratybos, spec. pedagogo, psichologo pagalba.
 • Pailginto buvimo lauke režimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pakopose.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pakopose vykdomų mokslo technologijų modulių pristatymas. Atsiųsti   Atsiųsti

PRADINIO UGDYMO PAKOPA – 1-4 KLASĖS – 2018-2019M.M.

 • Aktyvus mokinių dalyvavimas olimpiadose, konkursuose .
 • Sėkminga patirtis, vykdant tarptautinius projektus. Bendrdarbiavimo sutartys pasirašytos su devyniomis Europos  šalimis. Mokinių ir mokytojų tarptautiniai mobilumai 
 • Neformalaus švietimo programų pasiūla: mokslo technologijų modulis( inžinierija ir programavimas, finansinis raštingumas ir verslumas, gamtamokslinis ugdymas); matmintinis skaičiavimas, anglų kalbos klubas, dailinis ugdymo studija, muzikos studija.
 • Pailgintos dienos grupės modeliai: 1 -klasės mokiniams, 2-4 klasių mokiniams. Darbo laikas nuo 12.45 val. – 17.00 val. .
 • Individualios ir grupinės logopedinės   pratybos,  spec. pedagogo, psichologo  pagalba. 

Pradinio ugdymo pakopoje vykdomo mokslo technologijų modulio pristatymas.  Atsiųsti

VISOSE UGDYMO PAKOPOSE –  2018-2019 M.M.

 • Tėvų pedagoginį švietimas.
 • Tausojantis ir sveikas maitinimas.
 • Maitinimosi savitarnos pradmenų gebėjimų ugdymas  priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pakopose.

SPECIALISTAI TEIKIANTYS UGDYMO PASLAUGAS  – 2018-2019 M.M.

 • Dailinio ugdymo mokytojas Žilvinas Vaičiūnas ugdo vaikus nuo 2 iki 7 metų amžiaus. Neformalaus ugdymo mokytojas pradinėse klasėse.  
 • Judesio korekcijos mokytoja Rasa Jasinevičienė  – plokščiapėdystės profilaktiniai masažai 2 -7 metų amžiaus vaikams
 • Kūno kultūros mokytojai   Rasa Jasinevičienė , Justė Gasparavičiūtė – kūno kultūros ugdymo valandėlės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.
 • Loreta Sagaitienė – anglų kalbos  ugdymo valandėlės 5 – 7  metų amžiaus vaikams, pradinių klasių mokiniams;  mokslo  technologijų modulio  mokytoja pradinėse klasėse;  robotikos  mokytoja  4- 7 m. vaikams.
 • Neformalaus švietimo mokytoja Rima Vanagienė – idėjų klubas „ Aš žinau, kaip …“.
 • Muzikos mokytoja  Aurelija Trasykė  –  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinis  ugdymas. Dainavimo studija pradinių klasių mokiniams.