Mokinių ( vaikų ) priėmimas

2017-2018 mokslo metais mokykloje-darželyje “Ąžuoliukas” komplektuojamos:

 keturios pradinės klasės, viena ankstyvojo – ikimokyklinio ugdymo grupė ( 1,5 iki 3metų vaikams), keturios ikimokyklinio(3- 5 metų vaikams), viena priešmokyklinio ugdymo grupė.

Laisvų vietų skaičius  2019 m. sausio 1d.:

  • pradinio ugdymo klasėse –  6 vietos pirmoje klasėje, , 2 vietos  – trečioje klasėje, 1 vieta – ketvirtoje klasėje. 
  • ikimokyklinio ugdymo grupėse – 1 laisva vieta  5- 6 m. amžiaus grupėje. 
  • priešmokyklinio ugdymo grupėje  laisvų vietų nėra.

Pagal tėvų prašymus, 2018-2019  m.m. ugdomi  206  mokiniai/ vaikai.

Vaikų priėmimo į Rokiškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos apršas Atsiųsti

Dėl mokinių priėmimo į Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Atsiųsti