Tvarkos ir kiti vidaus dokumentai

Inventorizacijos tvarka. Atsiųsti

Incidentų darbe tyrimo ir registravimo tvarkos aprašas. Atsiųsti

Lygių galimybių politika.  Atsiųsti

Etikos taisyklės. Atsiųsti

Paramos priėmimo ir skirstymo tvarkos aprašas. Atsiųsti

Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi  tvarkos aprašas. Atsiųsti

Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarka. Atsiųsti

Turto ir lėšų naudojimo tvarka.  Atsiųsti

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas. Atsiųsti

Darbo tvarkos taisyklės.  Atsiųsti

Darbo tvarkos taisyklių papildymas. Atsiųsti

Etikos kodeksas.  Atsiųsti

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema. Atsiųsti