Viešieji pirkimai

 

Dėl Rokiškio mokyklos- darželio “Ąžuoliukas” viešųjų pirkimų planavimo, iniciavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo. Atsiųsti

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės. Atsiųsti

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas. Atsiųsti

2018 m. numatomų vykdyti prekių ir paslaugų pirkimų planas. Atsiųsti

2019 m. numatomų vykdyti prekių ir paslaugų pirkimų planas. Atsiųsti

Įsakymų kopijos dėl viešųjų pirkimų komisijos ir organizatoriaus. Atsiųsti

Vieša informacija dėl mažos vertės supaprastintų pirkimų 2019 metams.  Atsiųsti

 

 

 Atsiųsti