Naujienos

Kaziuko mugę ir Užgavėnes

Rokiškio mokykla-darželis „Ąžuoliukas“ šiemet nusprendė apjungti dvi šventes – Kaziuko mugę ir Užgavėnes. „Suprantame, kad auklėtinių tėvai turi įsipareigojimų ir būtų sudėtinga sukviesti bendruomenę į dvi, viena paskui kitą sekančias šventes“, – kalbėjo įstaigos vadovė Romualda Cegelskienė. Tokiai pozicijai pritarė ir tėveliai, kurie gausiai sugužėjo į renginį. Plačiau 

 

Mentorystės programa ,,Technologijų vedliai”


Dalyvaujame ir mokomės kūrybinių technologijų mentorystės programoje ,,Technologijų vėdliai”: mokytojai Loretai Sagaitienei yra deleguota ši kvalifikacinė funkcija. Po pirmųjų mokymų, pasak L.Sagaitienės, tai labai įdomūs ir kvalifikacinių požiūriu, naudingi mokymai. Yra numatytos konsultacijos mokyklos- darželio mokytojams, kaip kvalifikacinė refleksija, po aukščiau įvardintų mokymų.
Plačiau

Kvalifikacinis seminaras – praktikumas.

2019-02-19 ,,Ąžuoliuko” mokytojai tobulino kvalifikacines kompetencijas, tema: geimifikacija – supergalios kasdieniniam mokymui(si) ir IT įrankiai dėl individualios vaiko/ mokinio pasiekimų pažangos vertinimo ir įsivertinimo. Seminarą vedė UPC metodininkė Eglė Vaivadienė. Tai ilgalaikė kvalifikacinio tobulinimo programa, todėl seminaro tąsa numatyta kovo – balandžio mėnesiais. Kvalifikacinė idėja: kaip gimsta noras mokytis. Mokytojų vertinimai po įvykusio seminaro – puikiai.

Plačiau

Vasario 16 – osios Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas.

,Ąžuoliuko” pradinukai vasario 16-osios šventę pasitiko su iškilia emocija,besidžiaugiant apdovanojimais už pasiekimus šalies ir rajono lygmeniu: du mokiniai apdovanoti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro raštais. Grupė pradinukų tapo 1 vietos laimėtojais,rajono konkurse ,,Aš labai myliu Lietuvą”. 3 klasės mokinių komanda apdovanota padėkos raštu,užėmus trečią vietą rajono kvadrato varžybose. Buvo apdovanoti 23 mokiniai, kurių pasiekimai už pirmą pusmetį, buvo įvertinti aukščiausiu lygiu.
Iškilias emocijas papildė pirmos klasės mokinių šventinė programa.Pradinukai dalyvavo A. Keraitienės edukacijoje ,,Lietuvos paukštukai”, viktorinose ,,Mes Lietuvos vaikai”. Plačiau

Edukacijos Vasario 16 – osios STE(A)M’atika.

Į kiekvieno vaiko gyvenimą ,VASARIO 16-oji ,,ateina” mažais žingsneliais: Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimą, ,,Ąžuoliukaičiai” susiejo su mūsų šalies žymiomis istorinėmis asmenybėmis. Spalvingoje mokyklos- darželio salėje giedojome tautinę giesmę bei mėgavomės muzikine programa, po kurios vaikai, atlikę užduotėles, “atrakino” paslaptis – laiškus atkeliavusias iš praeities. Laiškuose – žymios Lietuvos istorinės amenybės,, pakvietė” vaikus į STEAM erdves/ laboratorijas. Priešmokyklinukai keliavo į “A.Smetonos galvosūkių laboratoriją”,kurioje sprendė matematines užduotis, rebusus, kryžiažodžius, galvosūkius bei dėliojo interaktyvų Lietuvos žemėlapį. Kiti vaikai susipažino su aukčiausiais Lietuvos pastatais ir , naudodami įvairias medžiagas, statė bokštus “Kunigaikščio Gedimino laboratorijoje”. Mažieji taip pat turėjo galimybę tapti “Čiurlioniais”,pastelėmis spalvodami paveikslus. “Kunigaikštytės Sofijos meilės burbulų laboratorijoje”, atlikdami eksperimentus, vaikai stebėjo trispalvius ( geltona,žalia ir raudona) ugnikalnius, gaminosi skystį muilo burbulams bei pūtė muilo burbulų ‘’grandinėles”.

Plačiau

Pozityvios tėvystės mokymų programa

Nuo vasario 20 d., 16 val. ,, Ąžuoliuke” pradedama vykdyti ilgalaikė ,,Pozityvios tėvystės mokymų programa”. Numatomi aštuoni susitikimai/mokymai. Mokymus ves psichologė Silvestra Markuckienė.
Programos vykdytojas: Rokiškio bendruomeniniai šeimos namai. Socialinis partneris: Rokiškio mokykla- darželis ,,Ąžuoliukas”.

VEIKLA : LAIDINIS POPIERINIŲ PUODELIŲ TELEFONAS.

Temos pristatymui buvo naudojama interaktyvioji programa Mozabook bei išmanusis Smart edukacinis ekranas.Vaikai virtualiai keliavo po išradėjo Aleksandro Grehamo Belo laboratoriją. Ardydami seną laidinį telefono aparatą ,vaikai išsiaiškino skambučio schema ir, naudodamiesi mokykliniu elektros grandinės rinkiniu,sėkmingai sujungė elektros grandinę su skambučiu.Tęsiant STEAM veiklą šia tema, vaikai gavo “Laidinio popierinių puodelių telefono” gamybos užduočių lapus,kuriuose buvo pateiktas priemonių sąrašas bei darbo eiga, Iškeliant hipotezę: “Ar garsas sklis iš vieno “telefono” į kitą” . Dirbdami porose vaikai savarankiškai pagal pateiktus užduočių žingsnelius, pasigamino po laidinį popierinių puodelių telefoną.Visų nuostabai ir džiaugsmui iškelta hipotezė pasitvirtino ir vaikai sėkmingai galėjo kalbėti per nuotolį.