Maitinimas ir paslaugų finansavimas.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio , pradinio mokyklinio amžiaus vaikų, darbuotojų maitinimo meniu  2018 m. Kovo 18 d. – 2018 m. Kovo 22d.. Atsiųsti.

Rokiškio mokyklos-daržėlio ,,Ąžuoliukas” vaikų  maitinimo organizavimo tvarkos aprašas. Atsiųsti.

Rokiškio mokyklos-daržėlio ,,Ąžuoliukas” mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Rokiškio mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas” direktoriaus 2014 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-49. Atsiųsti

Mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse nustatymo tvarkos aprašas.Atsiųsti

Banko duomenys dėl atsiskaitymo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.  Atsiųsti

Nuo 2011 m. mūsų darželis – mokykla ,,Ąžuoliukas” vykdo Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamą programą ,, Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimas “. Programa skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams , pradinių klasių mokiniams. Programa  parengta, siekiant pagerinti vaikų ir mokinių mitybą, ugdyti pieno, vaisių ir daržovių produktų vartojimo įpročius.

ES programos „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ administravimo tvarka švietimo įstaigoms ( vaisiai ir daržovės) . Atsiųsti

ES programos „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ : pieno produktų tiekimo sutartis ir priedai. Atsiųsti

Sprendimas dėl Rokiškio rajono švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarkos patvirtinimo.Atsiųsti

Įsakymai dėl maitinimo paslaugų finansavimo. Atsiųsti