Pozityvios tėvystės mokymų programa

Nuo vasario 20 d., 16 val. ,, Ąžuoliuke” pradedama vykdyti ilgalaikė ,,Pozityvios tėvystės mokymų programa”. Numatomi aštuoni susitikimai/mokymai. Mokymus ves psichologė Silvestra Markuckienė.
Programos vykdytojas: Rokiškio bendruomeniniai šeimos namai. Socialinis partneris: Rokiškio mokykla- darželis ,,Ąžuoliukas”.